Αρχείο κατηγορίας: Πρότυπα Ομορφιάς Διαχρονικά και Διαπολιτισμικά

Βιωματικές Δράσεις 2015-16 Στόχος της συγκεκριμένης βιωματικής δράσης είναι να ερευνήσουν οι μαθητές πώς αλλάζουν τα πρότυπα ομορφιάς από τόπο σε τόπο, από φυλή σε φυλή μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, να ερευνηθούν τα αίτια των διαφορετικών αυτών προτύπων, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία τους καθώς επίσης και να κατανοηθούν οι συνέπειες της ύπαρξης αυτών των προτύπων στον τρόπο που θεωρούμε και φιλτράρουμε την πραγματικότητα.

Εργασίες α τριμήνου Βιωματικές Δράσεις Πρότυπα Ομορφιάς

εργασια 1 πρότυπα ομορφιάς from Vasso Servou   εργασια 2 from Vasso Servou εργασια 3 from Vasso Servou

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-karea.att.sch.gr/wordpress/assignments_project_beauty/

Βιωματικές Δράσεις Β Γυμνασίου: Πρότυπα Ομορφιάς Διαχρονικά και Διαπολιτισμικά

Στόχος της συγκεκριμένης βιωματικής δράσης είναι να ερευνήσουν οι μαθητές πώς αλλάζουν τα πρότυπα ομορφιάς από τόπο σε τόπο, από φυλή σε φυλή μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Επίσης, να ερευνηθούν τα αίτια των διαφορετικών αυτών προτύπων, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία τους καθώς επίσης και να κατανοηθούν οι συνέπειες της ύπαρξης αυτών των …

Συνέχεια ανάγνωσης »

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-karea.att.sch.gr/wordpress/projectb_beauty/