↑ Επιστροφή σε Συχνές Ερωτήσεις

Εκτύπωσέ το Σελίδα

Πόσες απουσίες μαθητή μπορεί να δικαιολογήσει ο κηδεμόνας;

Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ 10 ημερών αθροιστικά για όλο το έτος. Όχι περισσότερες από δύο συνεχόμενες ημέρες κάθε φορά.

Μόνιμος σύνδεσμος σε αυτό το άρθρο: http://gym-karea.att.sch.gr/wordpress/organizing/frequently-asked-questions/absence-number-parent/